وی افزود: شبکه تعاونی های روستائی و کشاورزی استان این میزان محصول را با هدف حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان روستایی، توافقی، تضمینی – مباشرتی و حمایتی خریداری کرده است.

مدیر تعاون روستایی گیلان ادامه داد: ارزش محصولات کشاورزی و دامی خریداری شده را بیش از ۱۲۵ میلیارد تومان است.

وی افزود: این میزان محصول خریداری شده  شامل هزار و ۲۹ تن خرید تضمینی گندم، ۵۶ هزار و ۱۳۳ تن خرید توافقی گوشت سفید و قرمز، شیر و سایر محصولات کشاورزی و دامی است.

مدیر تعاون روستایی گیلان گفت : شبکه تعاون روستایی امسال برای دومین سال پیاپی برای حمایت از صنعت نوغانداری ۵۲۹۲ کیلوگرم پیله تر ابریشم به ارزش ۳۷۵ میلیون تومان خریداری کرد.