وی با بیان اینکه ۶۰۰۰ هکتار از پهنه های تالابی استان گیلان درگیر گیاه مهاجم سنبل آبی است، افزود: تکثیر سریع این گونه مهاجم تالاب های ما را در معرض خطر قرار داده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان، از برآورد خسارت وارده و هزینه جمع آوری سنبل آبی از سطح تالاب های استان توسط معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خبر داد و اضافه کرد: بعد از بازدید تیم های کارشناس سازمان مدیریت بحران کشور از تالاب های انزلی و لنگرود، تخصیص اعتبار برای مبارزه با سنبل آبی در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت.

مرادی، با بیان اینکه ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای پیشگیری از حوادث غیر مترقبه ناشی از آلودگی عرصه های تالابی استان اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: براساس مصوبه هیئت وزیران، این میزان اعتبار با توجه به تهدیدات ناشی از گسترش سنبل آبی در سطح تالاب ها و آب بندان های استان، به سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص می‌یابد تا طبق قوانین و مقررات مربوطه هزینه شود.

وی شهرستان های رشت، انزلی و لنگرود را اولویت مبارزه با سنبل آبی دانست و اضافه کرد: اختیارات جمع آوری این گونه مهاجم از سطح تالاب ها به فرمانداران واگذار شده است. همچنین از مشارکت سازمان های مردم نهاد استفاده می کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران گیلان، از آغاز طرح جمع آوری گیاه مهاجم سنبل آبی از سطح تالاب های استان خبر داد و یادآور شد: حدود ۴۵ هکتار از تالاب چاف و چمخاله پاکسازی شده است. در تالاب انزلی نیز به دلیل حجم بالای درگیری، در حال انتخاب پیمانکار هستیم.